Algemene Voorwaarden Balletschool Haren 

 

Inschrijving
a)     Inschrijving geschiedt na ontvangst van het ingevulde en ondertekende inschrijfkaartje of het ingevulde contactformulier van de site van Balletschool Haren. Voor minderjarige leerlingen geldt dat de inschrijving dient te geschieden door (1 van hun) hun ouders of verzorgers.
b)     Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende inschrijfkaartje of het ingevulde contactformulier ontvangt de leerling zo spoedig mogelijk bericht van plaatsing, door middel van een ‘inschrijvingsbrief’. Indien plaatsing niet mogelijk is, wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst.
c)     De indeling van de leerling geschiedt in overleg met de leiding van de balletschool.
d)     Annulering is mogelijk tot 1 week voor aanvang van de eerste lesweek van het cursusjaar.
e)    Men verplicht voor het gehele seizoen 
 
Proeflessen
a)     Leerlingen of hun ouders kunnen aangeven dat ze de eerste les willen beschouwen als proefles. Ze worden daartoe dan specifiek -mondeling of schriftelijk- uitgenodigd. Mocht de leerling zich daarna willen inschrijven dan gelden de bepalingen onder Inschrijving (zie hierboven).
 
Start en duur cursussen
a)     Iedere cursus bestaat uit een reeks van in totaal 32 lessen.
b)     Het cursusjaar loopt van september, waarbij de feitelijke start afhangt van het einde van de schoolvakanties, tot en met mei, soms nog 1 week in juni. Vakanties en feestdagen vallen samen met die van het onderwijs in Noord-Nederland.
c)     Cursussen starten indien zich een minimum aantal deelnemende leerlingen heeft aangemeld.

d)   Wanneer een les of deel van de lessen door omstandigheden, daaronder tevens begrepen maatregelen van de overheid, geen doorgang kunnen vinden of in een andere vorm gegeven moet(en) gaan worden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de Dansstudio, blijft dit een volwaardige uitvoering van een les/de lessen zoals door de Dansstudio is aangeboden. Deze eventuele wijziging geeft daarom geen recht op restitutie van het lesgeld. Een les/de lessen worden in dat geval aangeboden en gegeven in 1 van de 3 volgende vormen: Online, deels online/deels fysiek binnen en/of buiten (hybride), of geheel fysiek binnen en/of buiten (real-life)

 
Lesgelden en betaling
a)     Door inschrijving wordt het volledige lesgeld verschuldigd; zie ook ''Tarieven 2020-2021'' 
b)     In het bericht van plaatsing, de zogeheten ‘inschrijvingsbrief’ (zie Inschrijving, lid b), wordt bevestigd voor welke les(sen) de leerling staat ingeschreven en op welke wijze het lesgeld dient te worden voldaan, met een betalingstermijn van 2 weken na dagtekening van de inschrijvingsbrief.
 
 
Aansprakelijkheid
a)     Deelname aan de balletlessen geschiedt geheel voor eigen risico.
b)     De balletschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen.
c)     Alle activiteiten door de balletschool georganiseerd buiten de lessen, zijn geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid.